Kokkuvõte praktikas

Enesehinnangu läbitud praktikas:

  1. Oma tugevaks küljeks pean seda, et katsetasin palju eelnevalt õpitut. Väga meeldis see, et kõik õppijad, nii põhikooli järgsed kui ka täiskasvanud õppijad, tulid pakutavate asjadega kaasa ja andsid ka hinnangu. Nõrkuseks oli see, et ei suutnud ette mõelda takistavaid tegureid: näiteks, kui töötasime tellagami’gs, siis kukkus internet ära ja tööd ei saanud lõplikult valmis. Salvestamise osas tekkisid tõrked. Samuti ei mõelnud ma läbi, kuidas säästa ikkagi paljunduspaberit. QR Code – kõik oleks saanud üles panna prezi esitlusse, mitte jaotusmaterjalina paljundada. Mõtlesin tol hetkel, et tegemist on lihtsustatud õppekaval õppijatega ja arvasin, et neile on nii lihtsam. Kui proovisin vältida paberil paljundusi, said kõik ka hakkama.
  2. koolitajana õpetasin kolleegidele Kahoot’i; see oli mu praktika üks meeldivamaid momente. Oli palju huvilisi ja tore oli kuulda, et leidus ka neid, kes hakkasid kohe kasutama. Kuna õpetajate seas oli huvi suur, siis tegi õppedirektor ettepaneku kursuse raames läbi viia koolitus(i).
  3. Praktika oli väga kasulik, sest terve kuu ma tegelesingi digi õpetamisega. Proovisin ja katsetasin ja ütlesingi õpilastele – läbin praktikat. Nii leidsin võimalused, mis õppijatele rohkem sobisid; õpilastele meeldis ka ise koostada quizizz ja Kahoot õppemänge ja neid siis tunnis ka läbi mängida; teha learningapps ülesandeid ja tellagami sai meie vaieldamatuks lemmikusk.
  4. Kuna mulle meeldib töötada muu võimalust kasutades, kui paberkandjal õpik ja kuna mulle endale iga uue selgeks õppimine valmistab tohutut rõõmu, siis ma meeleldi oleksin selles rollis, kus saan ka teistele õpetada uusi õpetamise meetodeid. Õpetamisel olen ma piisavalt kannatlik ja arvan, et oskan ka veenda läbi selle, et mul on juba üsna palju õppematerjali ettenäitamiseks. Mulle meeldib, kui õpilased töötavad tahvelarvutiga või oma nutiseadmega, sest näen, kuidas nad keskenduvad ja seda on ju hea õpetajana kogeda. Ma ei karda eksida või öelda tunnis, et “hetk palun aega, läks meelest…” ja siis tulevad õppijad ise appi. Selliselt tekib hea koostöö õppija ja õpetaja vahel, kaob ära nn. “õpetajalaua” efekt klassis.
  5. Praktika alguses olin suhteliselt kahevahel – kas saan üksinda hakkama. Aga praktika lõpus ma tunnen, et see oligi hea, et pidin üksi tegutsema ja mõtlema – mis ja kuidas.  Oma eesmärgid täitsin samm haaval – igasse nädalasse või siis tunnipaari mõni uus asi koos õpilastega läbi tehes. Tihti küsisin tagasisidet mentimeeter võimalust kasutades ja enamus korral lasksin kirjutada oma arvamuse. See tagasiside oli mulle väga oluline ja aitas asjadega edasi minna. Arvan, et kõik ootused ja eesmärgid said täidetud, sest õppijad olid väga aktiivsed ja toetavad.Kokkuvõtteks peab tunnistama, et digipööre kolis on suurepärane ja nutiõpetaja olla on supper.
  6. http://goo.gl/bgrcfb

Valitud vahendid

Milline on hea kasutusjuhend?

Ma arvan, et kasutusjuhend peaks olema selline, et kohe tahaks proovida. See tähendab, et ta oleks lühike, aga selge; võiks ju olla ka näiteid või illustreerivaid fotosid. Kindlasti aitaks ka see, kui oleks lisatud video.

Kasutusjuhend peaks olema keeleliselt selgesti mõistetav, ehk väheste võõrsõnadega.

Mõtlesin, millele keskenduda. Inteneti veebilehtedelt leiab igasugust abistavat infot, kuidas endale teha uusi ha huvitavaid töövahendeid ja keskkondi, aga mitte iga kasutusjuhend ei” kutsu” tegutsema. Lõpuks jäin pidama neile kahele, mida mu õpilased kõige rohkem fännavad. Ja nendeks keskkondadeks on Kahoot! ja Guizlet.

Tõsisemalt keskendusin mõne artikli lugemisele ja need lisan ka siia:

Kahoot!

Koolielu Ingrid Maadvere materjale ja kommentaare

http://www2.vkg.werro.ee/metoodika2014/kahoot.pdf

http://abiksikka.weebly.com/kahoot.html

https://getkahoot.com/tutorials/Kahoot_Tutorials.pdf

https://getkahoot.com/tutorials/Kahoot_Tutorials.pdf

Ise proovisin “kätt” ja selgitasin all oleval lingil Kahoot!’i nii, nagu mina teda tajun, loodan, et ikka avaneb ka:

https://www.emaze.com/@AILOZCOZ/hmmastav-kahoot

Lugesin oma vaieldamatu lemmiku, Quizlet’i, kohta ka natuke lisaks enne, kui hakkasin oma mõtteid kirja panema.

http://koolielu.ee/tools/read/77803

http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=10563

http://documents.tips/documents/quizlet-juhend.html

Ise proovisin oma mõtted kirja panna esitlusse:

https://www.emaze.com/@AILOOILZ/amazing-quizlet

https://tiiumih.wordpress.com/htnoustamine.wordpress.com/2015/09/02/25-septembriks-kodutoo/

Õpileping

Minu õpileping

  1. Eesmärgid

Kui alustasin sellel kursusel õpinguid, siis püstitasin endale eesmärgi läbida kursus ja omandada teadmisi niipalju, kui võimalik. Samuti on eesmärk seostada olemasolevad õpetamismeetodid ja oskused haridustehnoloogiliste teadmiste ja oskustega, et  toetada digivahendite kasutamise oskust koolitöös. Seda selleks, et teada saada, millised on selle valdkonna pädevused ja millised oskused peaksid olema minul haridustehnoloogiliseks nõustamiseks.

*saada juurde uut teadmist, koguda ideid nii enda töö korraldamiseks kui ka tulevikus kolleegide nõustamiseks;

*seoses sellega tajuda nimetatud valdkonnas kitsaskohti, püüda neid lahendada ning olla toeks abivajajatele;

* vajajatele pakkuda tuge, aga selleks juurde õppida nõustamistehnikaid.

2. Strateegiad: Pean vajalikuks kursusel osalemist, kaasõppijatega koostööd; loen aktiivselt seda, mida on avalikult avaldanud kaasõppijad; samuti on oluline teha koostööd töötavate haridustehnoloogidega; uurida haridustehnoloogide veebilehte ja avastada sealt uut.

3. Vahendid: Oluline on lugeda lisatud õppematerjale, toetuda kursusekaaslaste koostööle, uurida erinevaid veebikeskkondi; õige tehnoloogia.

4. Hindamine: Oma eesmärgid olen saavutanud, kui

*oskan oma kolleege nõustada ja abi pakkuda,

*oskan otsida ja julgen katsetada uusi keskkondi,

*olen panustanud rühmatöödesse,

*olen esitanud õigeaegselt oma kodutööd ja läbinud kursuse.

https://htnoustamine.wordpress.com/2015/09/02/11-septembriks-kodutoo/

Esitluse fail

https://esitlustehnoloogiad.wordpress.com/ Esitluses püüdsin kasutada PechaKucha meetotodit, üritasin lisada 20 slaidi ja tahan loota, et kasutatud kirjandus ja lõpuslaidid võivad olla üheks osaks 20-st slaidist. Teksti rääkisin peale nii, et järgisin all jooksva aja kella. Valisin esitluseks alguses proovisin http://share.snacktools.com, aga ei osanud korralikult salvestada.

Valisin lõpuks http://my.brainshark.com ja tundus, et hakkas tööle.

Miks ma sellise esitluse teema valisin – seda kuulete kohe esimeselt slaidilt.

Lisan siia esitluse faili, loodan, et vastab teemale. http://bit.ly/1IfxNgC

Soovin head kuulamist.